Nieuws

Enquêteresultaten NBV21

Van de PThU

Onderzoek naar NBV21

De nieuwste Bijbelvertaling, de NBV21 die in 2021 verscheen, trekt een breed publiek en wordt positief gewaardeerd. Dat blijkt uit een recente kleine enquête van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap onder digitale Bijbellezers, waarvan de resultaten in deze ‘Maand van de Bijbel’ bekend worden gemaakt.

Circa 200 mensen deden mee aan de enquête, die gehouden werd op Bijbelplatform debijbel.nl. De meesten van hen gaven aan de NBV21 te gebruiken. Op de vraag wat hun favoriete vertaling was vóórdat de NBV21 verscheen, kwamen heel verschillende antwoorden: 55% gebruikte niet de NBV-2004 (de voorloper van de NBV21), maar een andere vertaling, zoals de Herziene Statenvertaling (HSV) of de NBG-1951, zie de grafiek.
‘De NBV21 wordt zo te zien gewaardeerd door een breed en gevarieerd publiek’, zegt Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven bij het NBG. ‘Dat stemt ons dankbaar, want dat is waarom we deze vertaling gemaakt hebben. Deze peiling laat ook zien dat de NBV21 nog steeds nieuwe lezers vindt: dat geldt voor een derde van de respondenten. Zelfs mensen die de Bijbel eerder niet lazen, reageerden en gaven aan dat de NBV21 hen goed bevalt.’

Duidelijk, begrijpelijk en goed leesbaar
De digitale Bijbelgebruikers kregen ook de vraag wát ze waarderen aan de NBV21. Ze geven aan dat ze deze vertaling duidelijk, begrijpelijk en goed leesbaar vinden. Ook wordt gewaardeerd dat in de NBV21 de nieuwste vertaalinzichten zijn verwerkt.
Een respondent die voorheen in de HSV las, geeft aan: ‘Ik lees graag in de NBV21 omdat deze makkelijk te lezen is, en ik toch het gevoel heb dat het dicht bij de brontekst is gebleven.’ En iemand die niet eerder in de Bijbel las, merkt op: ‘Deze Bijbel is duidelijk en begrijpbaar.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *