Wie zitten er achter deze Maand van de Bijbel en wat brengt hen ertoe deze te organiseren?

Adveniat

Leo Fijen

De mooiste Bijbel dateert uit mijn kinderjaren en kreeg ik cadeau van een oude pastoor. Als dank voor al die keren dat ik misdienaar bij hem was, als blijk van waardering voor al die onmogelijke data en uren dat we aan het kleine altaar Christus present stelden. Ik woonde in de Tesselschadestraat, hij aan de Muiderslotweg, in Haarlem-Noord. We waren onafscheidelijk. Van deze pastoor kreeg ik mijn eerste Bijbel. Tot op de dag van vandaag heeft deze Bijbel een ereplaats in mijn boekenkast. En tot voor kort deed ik daar niet zo veel mee. Maar sinds ik betrokken ben bij vieringen onder leiding van een leek, verdiep ik me in de Bijbel. Ik maak eigenlijk een inhaalslag, zoals veel katholieken die maken. We leven eindelijk meer met de Bijbel en we lezen en herlezen dit prachtige Boek der Boeken. Aan het sterfbed lees ik vaak een Psalm met de zieke en de familie. Ook in die zin is de Bijbel me zeer dierbaar geworden. Ik zie wat het Woord van God betekent voor mensen die over de drempel van de dood heen gaan. Dat is het grootste en mooiste van de Bijbel: dat het niet om mij gaat maar om God en dat het niet ophoudt in dit leven maar dat we mogen hopen en vertrouwen dat we verder leven bij God. Dood is niet dood, maar leven bij God en in God. Dat geeft mijn leven zo’n rijkdom en innerlijke vrijheid.

Ria Kraa
Friesch Dagblad

Ria Kraa

Een boek dat al vele eeuwen standhoudt en een krant die gemaakt wordt voor één dag, dat is nogal een contrast maar het Friesch Dagblad en de Bijbel hebben een hechte band. De krant is al decennialang een onafhankelijke christelijke krant met een open blik en een brede belangstelling. En tegelijkertijd ook graag doorvragend naar diepere lagen achter en onder het nieuws. De Bijbel en in het verlengde daarvan de christelijke traditie zijn, dat kan ik na meer dan twintig jaar bij deze krant wel zeggen, een onveranderlijk rijke vindplaats voor vragen, ideeën en verhalen. Trots ben ik op het online platform Het Goede Leven dat in augustus het licht zag. Nu zijn voor een landelijk lezerspubliek tientallen auteurs en columnisten vanuit veel invalshoeken bezig met de vraag wat ’goed leven’ zou kunnen zijn. Vanaf februari ook in magazine-vorm! Het Friesch Dagblad én Het Goede Leven belichten vooral de actualiteit. Maar daarnaast, en daar ben ik heel blij mee, gaan we beginnen met een rubriek Leerhuis. Elke week de schijnwerper op een paar Bijbelteksten; nauwgezet kijken wat er nu precies staat. Daar gaat het ons om: mensen tot denken aanzetten, met teksten van nu en met teksten van eeuwen her.

Pieter de boer
Jongbloed Media

Pieter de Boer

Ik ben opgegroeid met de Bijbel en heb er ook gedurende een heel lange tijd niet naar omgekeken. Pas later ben ik gaan zien hoe mooi dit boek is. Vol verhalen die je raken en vol inspirerende teksten die je kunnen optillen uit het leven van alledag. Ik werk al jaren als uitgever van boeken en gaf onlangs, als uitgever bij Jongbloed Media, voor het eerst een Bijbel uit. Een heel bijzondere ervaring als je bedenkt hoe oud dit boek is en hoeveel exemplaren er wereldwijd al van zijn verspreid. De grootste bestseller ooit. Ik vind het dus terecht dat we de Bijbel extra aandacht geven via deze Maand van de Bijbel. Dat verdient dit boek en doet recht aan de grote invloed die het al eeuwenlang heeft.

Dick Schinkelshoek
Nederlands Dagblad

Dick Schinkelshoek

Leven zonder de Bijbel? Ik zou het me niet voor kunnen stellen. Voor mij als eindredacteur en ‘huistheoloog’ van een krant die onbeschaamd en vol overtuiging christelijk wil zijn, is de Bijbel bron van het geloof en norm voor het leven.

Het Nederlands Dagblad is niet gebonden aan één kerk, richting of instituut. We hoeven ons ook niet te verantwoorden aan welke dominee, politicus of leider dan ook. Het is de Bijbel die voor ons een unieke en gezaghebbende plek heeft, samen met wat de kerk daarover in twintig eeuwen christelijk geloven heeft gezegd. Daarom past meedoen aan de Maand van de Bijbel helemaal bij het Nederlands Dagblad.

De Bijbel en het christelijk geloof hebben de wereld veel te bieden. Tegelijk worden ze minder gehoord. Dat is jammer – voor gelovigen en voor de wereld. Als krant willen wij vanuit een herkenbare christelijke identiteit en op hoog journalistiek niveau berichten over de samenleving en over wat de Bijbel en het geloof daarin te zeggen hebben.

Evangelische Omroep

Arjan Lock

We willen als EO verhalen vertellen over Gods liefde voor iedereen. Verhalen die gebaseerd zijn op de Bijbel, het boek dat al vanaf de oprichting van de EO een centrale plaats inneemt in onze organisatie. De vele producten en content die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld op basis van de Bijbel laten dat zien: van de populaire bijbelpodcast Eerst Dit (de best beluisterde podcast van de NPO) tot onze deelname aan het projecten als de Jongerenbijbel en de Bijbel Dichtbij. Daarom doen we graag mee als partner in de maand van de Bijbel. Voor mij en mijn collega’s is de Bijbel een houvast, een inspiratie en spiegel voor het leven van alledag. Het spreekt van Gods trouw door alle tijden heen en is verrassend actueel voor mensen van deze tijd.

Skandalon

Jan de Vlieger

De Bijbel is een van de bronnen voor onze cultuur en een appèl voor humaniteit. Die stem moet blijven klinken. De Naardense Bijbel vertaling doet dat op een eigen wijze in het koor van de andere vertalingen: ze zit de oeroude tekst dicht op de huid. Met zijn poëzie en ritme, met woordkeuze en herhalingen, met z’n indelingen en tegenwoordige verteltijd wil ze de hoorder raken. Het literaire Nederlands wordt transparant voor wat de eerste schrijvers wilden proclameren: heb lief en doe recht.

Byblos – De betere christelijke boekhandel

Ton Willem Burger

Hoe oud hij ook is, de bijbel blijft inspireren. De bijbel doet iets met mensen, ook met mij. Ik vind het verrassend hoe een bepaalde tekst ineens gaat ‘spreken’. Zo’n tekst waar je misschien al jaren overheen hebt gelezen. Dat de bijbel inspireert is ook te merken aan de vraag naar bijbels. Of naar boeken óver de bijbel. In onze boekhandels voeren we geregeld gesprekken met klanten over wat de bijbel voor hen betekent. Dat zijn waardevolle gesprekken! Ik vind het mooi om te zien dat de bijbel ook in deze tijd nog steeds mensen bemoedigt, toerust en zin geeft. En dat iedereen op zijn eigen manier met de bijbel aan de slag kan gaan. Bijbelstudie, bijbel journaling, de bijbel overschrijven; alles is mogelijk. Als mens maar ook als Byblos boekverkoper ben ik dus erg blij met de Maand van de Bijbel. Het is een mooie manier om de bijbel extra onder de aandacht te brengen. Want de boodschap van troost, verzoening en genade die in de bijbel te vinden is, delen we graag. We zijn benieuwd hoe de bijbel jou aanspreekt. Breng je tijdens de Maand van de Bijbel een bezoek aan één van onze Byblos boekhandels?

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Rieuwerd Buitenwerf

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft als missie: ‘De Bijbel voor iedereen’. Daaraan werken we met allerlei projecten in Nederland en Vlaanderen en in het buitenland. Met fraaie uitgaven als de Prentenbijbel die al 15 jaar bestaat en de Samenleesbijbel. En natuurlijk ook met onze app Mijn Bijbel en hét Bijbelplatform: debijbel.nl. We steunen Bijbelvertalingen in landen als Indonesië, de Filippijnen en Ghana, en de verspreiding van de Samenleesbijbel in 25 landen, waaronder Honduras en Sri Lanka.

Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Daarom vinden we als Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Maand van de Bijbel ook zo’n mooi initiatief. De Bijbel bezielt en verbindt mensen, en dat ondersteunen wij van harte.

De Bijbel is voor mij persoonlijk een boek dat je een spiegel voorhoudt: welke keuzes maak je in je leven, wat zou er anders kunnen en moeten? Ook is het een boek van bemoediging en hoop: deze wereld, met alle goede en slechte kanten, is niet het eindpunt. God belooft een nieuwe wereld, een wereld waaraan wij een bijdrage kunnen leveren, maar die uiteindelijk door hem tot stand gebracht wordt. Daar kun je mee verder! En als bijbelwetenschapper vind ik de Bijbel ook een heel interessant boek met allerlei verwijzingen naar de tijd en cultuur waarin het geschreven is.

Protestantse Theologische Universiteit

Jorien Holsappel

De Bijbel heb je nooit echt ‘uit’. De veelheid aan lijnen, lagen en betekenissen door de eeuwen heen die we in onderzoek, gesprekken en praktijken mogen ontdekken, werpen steeds weer nieuw licht op de rijkdom en de veelzijdigheid van God en van zijn plan. Aan de Protestantse Theologische Universiteit weten wij ons aangesproken door het Evangelie van Jezus Christus en de weg die God met Israël en de volken gaat. Van daaruit willen we kerk, academie en samenleving inspireren en vernieuwen. We doen dat door te onderzoeken hoe Schrift en traditie, maar ook opvattingen en praktijken, bijdragen aan het vinden van zin, gerechtigheid en heil. Om te inspireren en vernieuwen legt de Protestantse Theologische Universiteit voortdurend verbindingen tussen onderzoek en praktijk, bijvoorbeeld in cursussen en evenementen, in creatieve vormen van samenwerking in onderzoeksprojecten, in een Bijbelblog, podcast en zelfs in het theater. De organisatie daarvan concentreert zich in het Kenniscentrum voor Theologie. Het kenniscentrum is daarmee het startpunt voor vragen of ideeën voor (gezamenlijk) onderzoek die de waarde van theologie voor kerk en samenleving zichtbaar maken.’

Internationale bijbelbond

Bert de Jong

De visie van de Internationale Bijbelbond is ‘Laat de Bijbel spreken’. Dat betekent dat we steeds weer opnieuw zoeken naar de verbinding tussen de boodschap van de Bijbel en het leven van iedere dag. Dat doen we door o.a. onze uitgaven, maar zeker ook door onze Bijbelleesgids ‘Leidraad’ of het GroeiMagazine.

Persoonlijk is de Bijbel voor mij leidraad en richtingaanwijzer. Het is als spiegel. In mijn leven ben ik op veel plekken actief geweest met en rondom de Bijbel. Een aantal jaren bij Youth for Christ en daarna een groot aantal jaren bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Daar was ik mede verantwoordelijk voor de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling en het project van de jongerenbijbel NBV.

De Bijbel is dé bron van het leven en trekt als het ware met ons mee. Een mooi voorbeeld, dat ik leerde van Lea Dasberg, is het beeld van de achteruitkijkspiegel. Je leven is een reis en daarin ben je gericht op de toekomst, op de dag van morgen. Om daarin richting en koers te houden is het van groot belang om regelmatig in de spiegel te kijken. We leven vanuit Pasen en dat geeft ons de kracht en het perspectief om stappen vooruit te zetten.

Daarom steunen wij van harte het initiatief van de Maand van de Bijbel en zetten ons daar graag voor in.

Berne Media

Joost Jansen

Voor mij is de Bijbel een plaats van ontmoeten. Hoe zo: ontmoeten? Wanneer ik mijn Bijbel opensla dan komt er vaak in mij op: wat heeft Hij mij vandaag te zeggen? En die Hij is God. Maar die God staat voor mij ook voor een heel volk waarvan ik deel uitmaak. God staat voor mij voor de stilte die ik in mij voel groeien als ik me met zijn Boodschap (en wel een Blijde Boodschap) bezig houdt. God laat me tevens weten wat me te doen staat, want zijn Woord geeft richting.

Mijn Bijbellezen kan ik niet los zien van waar ik leef, woon, werk. Ik leef in de Abdij van Berne waar wij norbertijnen de Bijbel minimaal drie keer per dag openslaan wanneer we bijeenkomen in de kerk. Onze Uitgeverij Abdij van Berne, onderdeel van Berne Media, is een uitvloeisel van het religieus engagement van deze gemeenschap van norbertijnen. Niet dat ieder die in onze uitgeverij en boekhandel werkt onmiddellijk stilstaat bij deze religieuze dynamiek, maar als puntje bij paaltje komt, wordt al ons werken gedragen door waar de Abdij voor staat.

In onze abdij, in onze uitgeverij, in onze boekhandel liggen talloze bijbels. Ze liggen er om opengeslagen te worden. Ik sla mijn Bijbel dagelijks open. Ik word aangesproken en ik voel dat Hij mij raakt, niet alleen door de woorden maar ook door de spaties, de open plekken tussen de vele woorden. Gods Stem komt van voorbij de woorden. En ik mag het horen.

Foto: Carla Manten
Foto: Carla Manten
Elisabeth

Thea Westerbeek

Een ver familielid van mij vroeg een tijd geleden: ‘Wat heb jij eigenlijk nog te zoeken in de kerk? Om almaar te horen over die Bijbel – die heb je toch zeker allang uit? Moet je daar dan steeds maar weer preken over horen?’ Ik vond het wel een verfrissende vraag: zo kan een buitenstaander dus tegen kerkgang en bijbellezen aankijken. Het zette mij aan het nadenken over hoe ‘die Bijbel’ verschilt van alle andere boeken die ik gelezen heb. Een boek dat je nooit uit hebt. Want het is een levensboek. Een boek waarin ik de persoon van Jezus Christus heb ontmoet. Zoals Hij spreekt over vergeving, goed omgaan met elkaar, over genezing, vrede en heelheid – en hoe Hij dat in praktijk bracht, zó wil ik leven. En anderen via het blad Elisabeth inspireren. Want ik geloof in een betere wereld, het hemels koninkrijk, dat op aarde al kan beginnen. En daarom is de Bijbel voor mij een boek dat mij zondag en iedere dag – letterlijk – aanspreekt. Een cadeauboek dat ik iedereen gun.

KokBoekencentrum

Arjen van Trigt

De Bijbel is het bronboek van het christelijk geloof. Verbreiding van de Bijbel en kennis van de inhoud van de Bijbel is dan ook van cruciaal belang voor het voortbestaan van het christendom. Dat is voor KokBoekencentrum als grootste Nederlandse uitgever voor de christelijke markt al reden genoeg om de Maand van de Bijbel van harte en actief te steunen.

Zonder de Bijbel is onze uitgeverij niet denkbaar. In al onze boeken klinkt de boodschap van de Bijbel direct of indirect door. Dat kleurt onze uitgeverij en is ook een van de motivaties achter onze missie.

Voor mijzelf is de Bijbel het enige boek waarin ik dagelijks lees. Dat doe ik omdat ik hierin God ontmoet – God die de oorzaak is dat ik besta en die ik graag (steeds meer) wil kennen. Het is verrassend hoe vaak deze dagelijkse lezing iets meegeeft waarmee ik ook de dag weer in kan. Bijbellezen is op zulke momenten brandstof.

Bijbelvereniging

Harm Jager

Het meest vertrouwde in het leven van mij als christen is de zekerheid dat God altijd dezelfde is. Dat Hij met mij gaat, wat de nieuwe dag, het nieuwe in mijn werk ook brengt. Ik ben pgegroeid met de Bijbel in een christelijk gezin. En heb al jong gekozen om verder te gaan met de Levende Heer. De Bijbel is mijn inspiratiebron en geeft het mij kracht in het dagelijks leven. Hier vertrouw ik op ook voor de toekomst.

Het leven met God en het werken in Zijn dienst is nooit saai. God geeft mij in Zijn Woord dagelijks nieuwe gedachten. Niet voor niets wordt de Bijbel het Levende Woord genoemd. Het is niet te begrijpen dat oude, vertrouwde Bijbelgedeelten telkens nieuwe gedachten bij mij teweegbrengen. Het is de Geest van God die mijn gedachten leidt en voedt. Daardoor kom ik op nieuwe ideeën, toont Hij mij nieuwe wegen, geeft Hij mij nieuwe opdrachten en uitdagingen. Dat gebeurt nooit geïsoleerd van omstandigheden of mensen. God plaatst de mens, mij, tussen en naast de ander. Zijn bedoeling is dat wij met elkaar van deze wereld een goede, leefbare wereld maken. En zo wil ik graag in mijn dagelijks werk mijn geloof delen; samen delen in het Woord en samen uitdelen van het Woord. Ik mag dit doen als voorzitter van de Bijbelvereniging. Werk wat voldoening geeft, omdat we samen zo mogen bouwen aan Gods Koninkrijk.

Katholieke Bijbelstichting

Vincent de Haas

De Katholieke Bijbelstichting heeft als doel om mensen te helpen de Bijbel te verstaan. De KBS brengt daarom de Willibrordvertaling uit. De Willibrordvertaling is een complete Bijbel, vertaald uit de grondteksten Hebreeuws en Grieks. De Maand van de Bijbel is voor ons belangrijk, omdat de Bijbel niet zomaar een boek is. Het is een literaire parel, maar het is meer dan dat. Het is vooral een boek met geloofservaringen. De lezer kan zo ontdekken hoe God in hun leven een rol speelt, en wat het betekent om dat te doen samen met anderen. Voor mezelf is de Bijbel het belangrijkste boek. Dat is door de psalmen dagelijks te bidden. Dat is het omdat de dagelijkse lezingen steeds weer een ander perspectief op de wereld bieden. Dat is het ook omdat de Bijbel me steeds een andere visie op Jezus biedt. Juist door de Schrift ontdek ik hoe de wereld geen toevalstreffer is, maar dat er een doel is in ieders leven. De Bijbel is het Woord van God. God heeft ons allerlei gaven gegeven. De Bijbel roept me op met die gaven wat te doen. Liefde is de grootste gave die we hebben gekregen. De Bijbel laat zien hoe weinig die liefde een hoofdrol speelt in samenleven. Juist de Bijbel laat ons ontdekken hoe we als mensen geroepen zijn om de liefde, de barmhartigheid, de gerechtigheid, de saamhorigheid en de vrede meer en meer na te streven. Er valt nog veel te leren uit de Schrift.

Kwintessens

Erik Idema

Kwintessens helpt leerkrachten om meer leven in de les te brengen, zowel letterlijk als figuurlijk. Onze methodes voor godsdienst/levensbeschouwing en sociaal emotioneel leren brengen het leven zelf ter sprake in de klas, en onze methode Kind op Zondag doet dat voor de kerk. Dat doen we op een levendige, onderzoekende manier. Bijbelverhalen spelen daarbij een belangrijke rol, als bronnen waaruit kinderen hun eigen ontdekkingen kunnen putten.

In de Maand van de Bijbel geven wij leerkrachten graag extra impulsen en handvatten om met Bijbelverhalen te werken. Daarbij denken we met name aan leerkrachten voor wie de Bijbel nog niet zo bekend en vertrouwd is. Hen enthousiasmeren wij graag om met deze fascinerende en veelkleurige verhalen aan de slag te gaan.

Weetwatjegelooft.nl

Annemarie Kuijvenhoven

De Bijbel leeft! Wanneer ik de tijd neem om de Bijbel te lezen, ontmoet ik God die tot mij spreekt. Hij laat mij een ander verhaal zien dan het verhaal dat ik vaak om me heen zie. Wanneer ik met mijn kleuter de Bijbel lees, besef ik vaak hoe rauw de Bijbelverhalen zijn én hoeveel liefde van God eruit spreekt. Tegelijk is de Bijbel geen makkelijk boek om te lezen en te begrijpen.

Als Weetwatjegelooft.nl bieden we cursussen, video’s en studiedagen aan voor christenen die hun inzicht in de Bijbel, geloven en kerkzijn willen verdiepen. Via Weetwatjegelooft.nl deelt de Theologische Universiteit Kampen haar kennis met de kerken en de bredere samenleving. De Bijbel is voor ons de bron waaruit wij putten, in de Bijbel ontdekken we wie God voor ons is. Met een podcastaflevering van Heilige Grond en videomateriaal dragen wij daarom van harte bij aan de Maand van de Bijbel.

Bible League

Rick van Heusden

Het Woord van God is levend en krachtig. Dat maken we zelf in ons dagelijks leven mee en horen we ook uit de veld­landen. Het leven van mensen die geen toegang hebben tot Gods Woord, verandert op het moment dat ze Gods Woord leren lezen en begrijpen. Door de Bijbel leren mensen Jezus Christus kennen. We weten dat we bij Bible League geen mensen tot bekering kunnen brengen, dat doet God Zelf door Zijn Woord en Geest, maar we kunnen ons wel inzetten om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot Zijn Woord. En dat doen we in afhankelijkheid van Hem.

We geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, unieke, onfeilbare Woord van God is. Hij maakt zichzelf, Zijn liefde en de verlossing door Zijn Zoon Jezus Christus bekend via Zijn Woord. Het is dan ook van cruciaal belang dat mensen dat horen en lezen. En gaan leven naar Zijn Woord wil. Dat is waarom we ons inzetten voor de wereldwijde verspreiding van de Bijbel en stimuleren we dat mensen de Bijbel ook daadwerkelijk lezen en toepassen. De maand van de Bijbel streeft hier ook naar, dus we sluiten ons van harte aan bij dit initiatief.

Protestantse Kerk Nederland

René de Reuver

De Protestantse Kerk verwoordt in de visienota ‘Van U is de toekomst’ waar ze zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. In de huidige visienota staan de Bijbel, gebed en lied centraal. Twee citaten:

“Wat ons geschonken wordt in Woord en sacrament zet ons leven in een totaal ander perspectief. Twijfel maakt plaats voor stralende vreugde. Er gloort nieuwe hoop. Niet alleen voor het persoonlijk leven, ook voor de wereld en voor de schepping.”

“Bidden en aanbidden (gebed en lied) zetten ons leven in het juiste perspectief. Het heiligt het leven. Met gebeden en liederen brengen we het hele leven voor Gods aangezicht, in dank en overgave, klacht en voorbede. De psalmen verbinden ons met Israël en met christenen uit alle eeuwen, wereldwijd. In gebed en lied stellen we ons open om te leren hoe de bede ‘Uw wil geschiede’ gestalte krijgt in ons leven, hier en nu.”

Stichting Herziene Statenvertaling

W.J. Westland

Bijbellezen is voor mij een basisbehoefte. In de Bijbel leer je God kennen. Hij is daarin aan het woord en laat Zijn liefde en genade voelen, wel heel speciaal als het over de Heere Jezus gaat die Zichzelf compleet wegcijfert om er voor te zorgen dat ik als mens met God kan leven. Het geeft het leven een eindeloos toekomstperspectief, vol van hoop en vreugde. De Bijbel inspireert blijvend. God leer ik beter kennen en het vertrouwen op Hem wordt gevoed. Al lezend ontdek ik steeds weer nieuwe dingen. Vragen, verrassingen en verwondering stimuleren om lezend en studerend bezig te blijven met de Bijbel.

Als Stichting Herziene Statenvertaling doen wij onze uiterste best om jongeren en ouderen toegang te geven tot de Bijbel. Aan de ene kant sluiten wij aan bij het monument van de Statenvertaling, een Nederlandse vertaling die al eeuwenlang een letterlijke en betrouwbare vertaling wil zijn van de brontalen. Aan de andere kant vinden wij het belangrijk dat de Bijbel beschikbaar is in hedendaags Nederlands en daarmee toegankelijk voor huidige en nieuwe generaties. Daar zetten wij ons van harte voor in, omdat wij niets liever willen dan dat jongeren en ouderen de Bijbel gaan lezen, gegrepen worden door de Bijbelse boodschap en God zullen geloven op Zijn woord.

Katholiek Nieuwsblad

Anton de Wit

‘Goed nieuws is geen nieuws’, leerde ik op de school voor journalistiek. Maar nadat ik als religiejournalist aan het werk ging, ontdekte ik al snel dat dat onzin was. Het nieuws van elke dag – kerkelijk nieuws, maar evengoed nieuws uit politiek, cultuur, samenleving – leren we pas echt begrijpen in het licht van het Goede Nieuws, van dat grote verhaal van God-met-ons dat in de Bijbel is opgetekend. De actualiteit is een betekenisloze aaneenschakeling van toevallige incidenten als we die niet in zo’n tijdloos perspectief durven plaatsen. Vanuit dat fundamentele inzicht proberen wij op de redactie van Katholiek Nieuwsblad onze journalistieke missie invulling te geven.